Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, diş ve çene cerrahisi, tanım olarak ağız, diş çene cerrahisi, hem ağız içerisinde bulunan yanak, damak, dil, kaslar ve dudaklarında yer aldığı yumuşak dokuları, hem de, sert dokuları oluşturan dişler ve çene kemiklerini de içerisine alacak şekilde oluşan, tümör ve kist şeklindeki patolojik oluşumların tedavilerini, diş ve çene kırıklıkları, çürümüş veya gömülü vaziyette kalmış dişlerin çıkartılması yahut sürdürülmesi, protez yapımına uygun olacak bir şeklide yapılan düzeltmeleri de içine alan ana bilim dalıdır. Ülkemizde diş hekimliği fakültesinden mezun olanlar diş hekimi unvanı alırlar. Ağız, diş ve çene hastalıkları cerrahı olabilmeleri için, ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi ana bilim dalı konusunda uzmanlık eğitimleri almaları gerekir, bu bilim dalında uzmanlık eğitimlerini alanlara uzman hekim unvanı verilir. Ağız, diş ve çene cerrahi, ağız boşluğu, dişler, çene kemikleri ve yüz dokuları hastalıkları cerrahi işlemleri ile ilgilenir. Diş hekimleri gerek duydukları durumlarda hastalarını ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlarına yönlendirebilir.

Ağız, diş ve çene cerrahisi hangi problemlerle ilgilenir?

1. Gömülü, komplike veya sürmüş diş çekimleri
2. Ağız, çene ve yüz bölgesinde oluşan enfeksiyonların cerrahi ve tıbbi tedavileri
3. Çene bölgesinde oluşan kist ve tümörlerin cerrahi tedavileri
4. Ağız bölgesinde bulunan yumuşak dokuların hastalıkları ve tedavileri
5. Ağız, çene ve yüz bölgesinde belirtileri ortaya çıkan, tüm vücudu ve sinir sistemini de etkileyen hastalıkların tanısı ve ilgili uzmanlık dalına yönlendirilmesi
6. Dişlerden kaynaklanan kemik içi iltihaplarının tedavisi
7. Çene ve yüz bölgesindeki kemiklerde oluşan kırıklıkların tedavileri
8. Diş protez yapımı öncesi sert dokuların ve yumuşak dokuların cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi, proteze hazırlanması
9. Çene ve yüz bölgesinde oluşan ağrıların tedavileri
10. Çene eklem hastalıklarının tedavileri
11. Dudak ve damak yarıklarının tedavileri
12. Tükürük bezinde oluşan hastalıkların tedavileri
13. Diş ve çene bağlantılı üst çene sinüs patolojileri tedavileri
14. Ağız çene ve yüz bölgesinde oluşan estetik ve fonksiyonel bozuklukların tedavileri
15. Kanser tedavisi süresince uygulanan ilaç ve radyoterapi neticesi oluşan çene kemik doku hasarları ve tedavileri
16. İmplant uygulamasıyla eksik diş ve protetik tedavi
17. Diş protez uygulaması amacı ile sert ve yumuşak doku eksikliklerinin düzeltilmesi

Ağız içi cerrahi işlemlerin uygulamasında lokal anestezi yeterli olmakla birlikte, ağız, çene ve yüz bölgesindeki kapsamlı cerrahi uygulamalarda genel anestezi uygulanması gerekebilir. Bunun yanı sıra dental fobi olarak bilinen diş çekimi korkusu, reflekse bağlı bulantı, çocuk hastalar ve zihinsel veya bedensel hastalar ile lokal anestezi ile tedavi edilemeyen hastalara, genel anestezi veya sedasyon yöntemi ile müdahale gerekli olmaktadır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi